Hana ZAMASTILOVÁ

Bakalářská práce

Soubor ošetřovatelských diagnóz u pacientů po operačním výkonu na dospávacím pokoji

Set of Nursing Diagnos for Patients after Surgery in the Recovery Room
Anotace:
Cílem práce bylo vytvoření souboru ošetřovatelských diagnóz u pacientů po operačních výkonech na dospávacích pokojích a zmapování výskytu vytvořených operačních diagnóz v jednotlivých operačních oborech. Práce je rozdělena na dvě části. První část práce se zabývá teorií ošetřovatelských diagnóz, jejich významem, vývojem a tvorbou a dále je zaměřena na dospávací pokoje neboli pooperační jednotky či …více
Abstract:
The aim of my dissertation is to make a file of nursing diagnosis of patients after operations in Recovery Rooms and summarising the occurrence of determined operational diagnosis in particular operational branches. My dissertation is divided into two parts. In the first part there is dealt with the theory of nursing diagnosis, their importance, development and determination. Further Recovery Rooms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2011
Zveřejnit od: 21. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Eva Janíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZAMASTILOVÁ, Hana. Soubor ošetřovatelských diagnóz u pacientů po operačním výkonu na dospávacím pokoji. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta