Bc. Kateřina Horná

Master's thesis

Product placement v českých filmech - významný zdroj jejich financování

Product placement in Czech movies and their important financial source
Abstract:
Tato práce se zabývá oblastí product placementu. Konkrétně se zaměřuje na české filmy a jejich financování. První část práce je teoretická. Je koncipována tak, aby zcela neinformovanému člověku podala přesný náhled na problematiku marketingu. V závěru teoretické části se již zaměřuje na pojem product placement. V analytické části je poté přiblížen product placement v českých podmínkách. Je zde uvedena …more
Abstract:
This work is concerned with the product placement. Specifically, it focuses on Czech films and their financing source. The first part is theoretical. It is designed to completely uninformed person filed an accurate preview of the marketing problems. In conclusion, the theoretical part is focused on the concept of product placement. The analytical part is about product placement in the Czech conditions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze