Ing. Jan Jaroš

Diplomová práce

Metody zpracování záznamů anemometrů a jejich využití pro predikci útlumu optických spojů v nehomogenní atmosféře

Anemometer data processing methods for free space optics link attenuation prediction in inhomogeneous atmosphere
Anotace:
Vypočítání hodnoty vytipovaných parametrů z časové řady 3D dat vektoru rychlosti větru, u kterých jsou předpoklady, že jsou korelovány s útlumem optického bezkabelového spoje a tudíž i fluktuacemi indexu lomu nehomogenní atmosféry. Závislost ověřit kvantitativně (např. přes korelační koeficient) s využitím záznamů útlumu na experimentálních optických bezkabelových trasách. Zjistit vliv integračního …více
Abstract:
Calculated values of selected parameters from the time series of 3D vector data of wind speed, which are assumptions that are correlated with the decline of free space optical links and therefore fluctuations in the refractive index of an inhomogeneous atmosphere. Dependence verify quantitatively (eg. Despite the correlation coefficient) using records attenuation of experimental free space optical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jaroš, Jan. Metody zpracování záznamů anemometrů a jejich využití pro predikci útlumu optických spojů v nehomogenní atmosféře. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky