Mgr. Daniela Reischlová

Bakalářská práce

Americká zahraniční politika vůči Latinské Americe za Kennedyho administrativy - Alliance for Progress

American Foreign Policy in Latin America under Kennedy Administration - Alliance for Progress
Anotace:
Práce se zabývá americkou zahraniční politikou vůči Latinské Americe za Kennedyho administrativy, respektive programem Alliance for Progress. Cílem práce je určit, do jaké míry představuje Alliance for Progress zásadní změnu amerického přístupu a do jaké míry se jedná o pouhou modifikaci tradiční americké politiky vůči tomuto regionu. Práce spíše než detailní analýzu programu nabízí jeho zasazení do …více
Abstract:
The work deals with the issue of American foreign policy in Latin America under Kennedy administration, precisely with the program Alliance for Progress. The aim is to determine to which extent Alliance for Progress represents a fundamental change in the American approach and to what extent it is a mere modification of traditional American policies towards this region. The program is placed in a broader …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Petr Vilímek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií