Bc. Kateřina Nikodýmová

Bakalářská práce

Prostředky podpory prodeje ve firmě Smartlabs

Sales promotion tools in the company Smartlabs
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce jsou „Prostředky podpory prodeje ve firmě Smartlabs“. Práce je rozdělena na dvě částí – teoretickou a praktickou. Teoretická část je věnována pojmům marketing, marketingový mix a komunikační mix, dále jsou charakterizovány jednotlivé nástroje marketingového komunikačního mixu. Detailně se věnuji nástroji podpora prodeje - jeho postavení mezi ostatními nástroji komunikačního …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is “Sales promotion tools in the company Smartlabs”. The study is divided into two parts, theoretical and practical. Theoretical part is about marketing, marketing communiacation mix and sales promotion issues, the position of sales promotion among other communicational mix instruments, forms and instruments which sales promotion uses and issues of its campaigns. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Pavel Klička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní