Mgr. Kateřina Hošková

Master's thesis

Aplikace principů Webu 2.0 na e-zin v prostředí terciárního vzdělávání

The application of Web 2.0 principles to an e-zine in the area of University education
Anotácia:
Diplomová práce „Aplikace principů Webu 2.0 na e-zin v prostředí terciárního vzdělávání“ popisuje netradiční způsob využití Internetu ve vysokoškolském vzdělávání prostřednictvím vytvoření elektronického periodika využívajícího moderní nástroje Internetu. Prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií má velký vliv na výukové metody, které se snaží reagovat zaváděním ICT do výuky. Práce poskytuje …viac
Abstract:
The thesis „Application of Web 2.0 principles to an e-zine in the area of the University Education“ describes non-traditional way of Internet use in University Education by creating an electronic journal using modern Internet tools. As a result of a rapid development of Information and Communication Technologies (ICT) and its effect on educational methods, ICT have been introduced into University curriculum …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2009
  • Vedúci: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta