Radek Bula

Bakalářská práce

Možnosti a použití CMS WordPress

Possibilities of CMS WordPress
Anotace:
Cílem práce je prozkoumat moderní webové trendy a technologie. Popsat některá obecná designová pravidla jako je volba barev, písma nebo rozložení prvků na webu. Dalším krokem je načerpání informací o redakčním systému WordPress, především o možnostech využití moderních technologií při tvorbě šablon. V praktické části vznikne nastavitelná šablona demonstrující tyto technické možnosti WordPressu. Po …více
Abstract:
The goal of this thesis is to explore modern web trends and technologies. Describe some general design rules such as color choice, font choice or layout of elements on the web. Next step is to explore informations about content management system WordPress, especially about possibilities of using moder technologies in template development. In practical part will be created a template demonstrating those …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Martin Němec
  • Oponent: Michal Radecký

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika