Bc. Renata Medřická

Diplomová práce

Společenská odpovědnost firem a její význam v současné společnosti

Corporate social responsibility and its importance in contemporary society
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku společenské odpovědnosti firem. Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vymezen pojem CSR a popsán jeho historický vývoj. V dalších kapitolách teoretické části se diplomová práce zabývá oblastmi společenské odpovědnosti, aktivitami a přínosy CSR, konceptem společenské odpovědnosti v České republice, ale i …více
Abstract:
This thesis is focused on the corporate social responsibility. The thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part defines the concept of CSR and describes its historical development. The work deals in the next section theoretical part with the corporate social responsibility, activities and benefits CSR, with the concept of corporate social resposibility in the Czech Republik …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Matoušková
  • Oponent: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní