Mgr. Patrik Pařil

Bakalářská práce

Osobní spis zaměstnance a personální agenda zaměstnavatele

Personal File Employee and Employer Personnel Administration
Anotace:
Zaměstnavatel má právo v souladu se zákoníkem práce vést o svém zaměstnanci osobní spis. Osobní (personální) spis obsahuje zaměstnancovy osobní údaje, přičemž regulace ochrany osobních údajů je obsaženo zejména v zákoně o ochraně osobních údajů. Osobní spis obsahuje zejména životopis, osobní dotazník, lékařské zprávy aj. Osobní spis nesmí obsahovat informace o majetkových poměrech, sexuální orientaci …více
Abstract:
The employer has the right in accordance with the Labor Code cause of their employees personal file. Personal file contains the employee's personal data and privacy regulation is contained mainly in the Law on the protection of personal data. The personal file contains a particular curriculum vitae, personal interview, medical reports, etc. The personal file shall not contain information on the financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Milan Galvas, CSc.
  • Oponent: JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta