Barbora NOVOTNÁ

Bakalářská práce

A Promotional Plan for a Newly Established Private Kindergarten with a Montessori-Style Education

A Promotional Plan for a Newly Established Private Kindergarten with a Montessori-Style Education
Abstract:
My bachelor thesis ?A Promotional plan for the Newly Established Private Kindergarten with Montessori ? Style of Education? is focused on creation of a written promotional plan that includes those promotional methods that comply with the possibilities of the chosen private kindergarten as well as with the Montessori education. The thesis is divided into two parts. The first part consists of theoretical …více
Abstract:
Bakalářská práce ?Propagační plán pro nově založenou soukromou školku s Montessori stylem výuky? je zaměřena na vytvoření písemného plánu možných propagačních metod, které by byly v souladu jak s možnostmi zvolené školky, tak s podstatou Montessori vzdělávání. Práce je rozdělena do dvou částí. První část tvoří teoretické poznatky z oblasti B to B marketingu, marketingového mixu služeb, marketingového …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013
Zveřejnit od: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Voráčová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Barbora. A Promotional Plan for a Newly Established Private Kindergarten with a Montessori-Style Education. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi