Bc. Adam JAVORČÁK

Diplomová práce

Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu

Traffic and noise situation of municipalities Roudnice nad Labem and Vědomice after the bypass road construction
Anotace:
Tématem diplomové práce je zhodnocení dopravně-geografické a hlukové situace po dostavbě plánovaného obchvatu oblasti vymezené obcemi Vědomice a Roudnice nad Labem. Po úvodní teoretické části, věnované fyzikálním vlastnostem hluku, jeho dopadům na lidské zdraví a chování ve volné krajině, bude zhodnocena současná situace a dopravně-geografická specifika dané oblasti. Po metodické části práce, která …více
Abstract:
The subject of this thesis is evaluation of the transportation, geographical and noise aspects of the situation which would result from the planned construction of a road bypass in the area of towns Vědomice and Roudnice nad Labem. The first part is dedicated to the physical properties of noise, its effects on human health and its behaviour in open landscapes. It is followed by the evaluation of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavel Raška

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAVORČÁK, Adam. Dopravní a hluková situace obcí Roudnice nad Labem a Vědomice po dostavbě obchvatu. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Geografie