Bc. Vendula Trnková

Bakalářská práce

Problematika začleňování romských dětí do systému českého školství

Problems with getting involved Gypsy Children into the Czech School System
Anotace:
Problematika začleňování romských dětí do systému českého školství je v současnosti jedním z prvořadých úkolů české společnosti, ale zároveň i povinností legislativního řešení. Práce představuje a probírá různé příčiny obtíží při integraci dětí do vzdělávání. Nabízí různé možnosti řešení, která mohou mít řadu podob, počínaje prací neziskových organizací až po vysoce specializované a komplexní přístupy …více
Abstract:
The issue of inclusion of Roma children in the system of Czech education is currently one of the primary tasks of the Czech society, but also the duty of legislative solution. The work presents and discusses the various causes difficulties in integrating the children in education. The work as well offers various options of solution, which can have many forms, beginning with the work of non-profit organizations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní