RNDr. Marika Kafková, Ph.D.

Disertační práce

Interaktivní metody ve výuce matematiky

Interactive methods in the teaching of mathematics
Anotace:
Je možné studentům výuku matematiky zpestřit, ulehčit a usnadnit její pochopení? Na tuto otázku odpovídá (do jisté míry) předložená disertační práce, která popisuje jednu perspektivní metodu vyučování – tzv. interaktivní výuku. Interaktivní výuka nabízí žákům zábavnější, méně stereotypní formu výuky, jejíž hlavní charakteristikou je aktivní zapojení studentů do celého procesu učení. Disertační práce …více
Abstract:
Is it possible to make the teaching of Mathematics richer, easier and more understandable for the students? This question is answered (in a certain measure) in this doctoral thesis that describes a perspective method of teaching – so-called interactive teaching. The interactive teaching offers to the students more entertaining learning with less stereotypes. The main character of this method is an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Pavel Tlustý, CSc., doc. RNDr. Josef Molnár, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta