Jakub JANOŠTÍK

Bachelor's thesis

Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL

Implementation of chosen evolutionary algorithms using OpenCL
Abstract:
Práce obsahuje literární rešerši na téma evoluční algoritmy. Zabývá se konkrétně algoritmy Diferenciální evoluce (DE), Rojení částic (PSO) a Samo-Organizující se Migrační Algoritmus (SOMA). Dále teoretická část obsahuje přehled OpenCL standardu. V praktické části je popsána paralelní implementace algoritmů pomocí OpenCL a srovnání výsledků, vůči sériovým výpočtům implementovaných v jazyce C++.
Abstract:
Thesis includes research on the topic of evolutionary algorithms. Specifically it deals with the Differential evolution (DE), the Particle swarm optimalization (PSO) and the Self-Organizing Migration Algorithm (SOMA). Theoretical part also contains overview of the OpenCL standard. In the practical part is described parallel implementation of algorithms using OpenCL and comparison with serial calculations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 6. 2012
Accessible from:: 8. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Erik Král

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JANOŠTÍK, Jakub. Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information and Control Technologies