Markéta NOVÁKOVÁ

Bakalářská práce

Klášter premonstrátů v Teplé - osobnosti vědy a školství.

The monastery of Teplá - the personality of the Sciences and Education.
Anotace:
Práce se zabývá vznikem, vzestupem a historií premonstrátského řádu na území Čech, konkrétněji pak kláštera Teplá. Vyzdvihuje zakladatele tohoto kláštera blahoslaveného Hroznatu. Poukazuje na nevšední význam osobností vědy, kultury a školství, které v kláštere působili.Zdůrazňuje na jejich odkaz.Práce se dále přiblíží jejich práci - byli zakladatelé mnoha škol a nejvýznamnějšími šiřiteli vzdělání v …více
Abstract:
This Bachelor thesis deals of birth, rise and history the Premonstratensian order in Bohemia - specifically the Monastery of Teplá. It descripes the founder beatified Hroznata.It points out for unusual importance the personatlities of science, culture and education which applied there. It gives prominence their bequest. Then the thsesis sketchs their work - they were the founders many schools and they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Markéta. Klášter premonstrátů v Teplé - osobnosti vědy a školství.. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická