Jana LAFATOVÁ

Bakalářská práce

Premonstráti v Českých zemích. Premonstrátský klášter v Teplé a Chotěšově. Přínos k vzdělanosti v západních Čechách.

The Premonsttratense Orden in the Czech Lands. The Premonstratense monasterium in the Tepla and Chotesov. Intelectual history in the West-Bohemia.
Anotace:
Stěžejním tématem a cílem této bakalářské práce je analyzovat činnost premonstrátského řádu a popsat jeho přínos ke vzdělanosti a kultuře na území západních Čech. Premonstráti tepelské kanonie se během své osmisetleté existence, mimo duchovní a hospodářské činnosti, významným způsobem podíleli na vzdělávání. Mimořádně se zasloužili o zřizování školských ústavů, značným přínosem byla jejich vědecko …více
Abstract:
The key focus of this thesis lies on a research of the activities of the Premonstratensians Order with the aim to analyse and describe their contributions to the culture and education in Western Bohemia. One of the key areas of focus for Premonstratensians was education. During the eight hundred years of their existence they contributed to the development of education in the area. Amongst other things …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

LAFATOVÁ, Jana. Premonstráti v Českých zemích. Premonstrátský klášter v Teplé a Chotěšově. Přínos k vzdělanosti v západních Čechách.. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/