Bc. Markéta Hrabálková

Bakalářská práce

Využití technologie NGS pro analýzu genů spjatých s primárními imunodeficienciemi

Application of NGS Technology in Gene Analysis of Primary Immunodeficiencies
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možností využití sekvenování nové generace pro analýzu mutací způsobujících primární imunodeficience. V první kapitole jsou popsány primární imu-nodeficience a jejich klasifikace. Druhá část práce je věnována nejprve historii sekvenování, a poté sekvenování nové generace, včetně principu jednotlivých technologií. Na závěr je po-psán význam a možnosti uplatnění sekvenování …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibility of using a next generation sequencing for ana-lysis of mutations causing primary immunodeficiencies. The first chapter describes primary immunodeficiencies and their classification. The second part of the thesis is devoted first to the sequencing history and then the next generation sequencing, including the principle of technologies. Finally, the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Grombiříková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta