Bc. Markéta Hrabálková

Bachelor's thesis

Využití technologie NGS pro analýzu genů spjatých s primárními imunodeficienciemi

Application of NGS Technology in Gene Analysis of Primary Immunodeficiencies
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá možností využití sekvenování nové generace pro analýzu mutací způsobujících primární imunodeficience. V první kapitole jsou popsány primární imu-nodeficience a jejich klasifikace. Druhá část práce je věnována nejprve historii sekvenování, a poté sekvenování nové generace, včetně principu jednotlivých technologií. Na závěr je po-psán význam a možnosti uplatnění sekvenování …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the possibility of using a next generation sequencing for ana-lysis of mutations causing primary immunodeficiencies. The first chapter describes primary immunodeficiencies and their classification. The second part of the thesis is devoted first to the sequencing history and then the next generation sequencing, including the principle of technologies. Finally, the importance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Hana Grombiříková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta