Bc. Iva Procházková

Master's thesis

Optimalizace celogenomové amplifikace pro účely preimplantační genetické analýzy

Optimisation of whole genome amplification for the purpose of preimplantation genetic analysis
Abstract:
Celogenomové amplifikace jsou metody, jež z malého množství DNA umožňují získat množství dostačující pro násedné analýzy s pokrytím celého genomu. Jsou využívány v různých oblastech molekulární genetiky, např. v nádorové genetice při analýze DNA jednotlivých malých subpopulací nádorových buněk, při studiu genetické informace nekultivovatelných organizmů nebo v případech, kdy je možné získat DNA pouze …more
Abstract:
Whole-genome amplifications are methods that enable to obtain sufficient amount of DNA from small amounts of samples for ongoing analyses with whole-genome coverage. They are used in various fields of molecular genetics, e.g. in tumor genetics when analysing DNA from individual small subpopulations of tumor cells, for studies of unculturable organisms or in cases when DNA from only few embryonic cells …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta