Bc. Matěj Kůrečka

Bakalářská práce

Permanentní kampaň – forma komunikace hnutí ANO 2011 s veřejností

doplnit
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o tématu politické komunikace a permanentní kampaně, která je její důležitou součástí. V teoretické části se práce zabývá nejprve vymezením pojmu politická komunikace, poté následuje problematika permanentní kampaně a tematického vlastnictví. Permanentní kampaň je definována na základě charakteristických aspektů, které jí přisuzují autoři, zabývající se touto problematikou …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of political communication and permanent campaign, which is its inherent component. The theoretical part deals with the concept of political communication Following conceptualization of permanent campaign and and issue ownership. The theoretical permanent campaign is based on the characteristic aspects that the authors dealing with this issue attribute. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Marcela Voženílková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií