Bc. Martin Sviták

Bakalářská práce

SWOT analýza podnikatelského subjektu

SWOT analysis of enterprise
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem SWOT analýza, tj. analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. V teoreticko-metodologické části je vymezen marketing, situační analýza, blízké a vzdálené prostředí, marketingový mix, SWOT analýza a postupu při její tvorbě. V praktické části se práce zabývá aplikací teoretických poznatků na konkrétní situaci státního podniku LOM PRAHA. Tento podnik …více
Abstract:
This bachelor thesis is aimed at SWOT analysis, i.e. analysis of strengths, weaknesses, opportunities and threats. In the theoretical and methodological parts there are defined: definitions of marketing, the situation analysis, micro and macro environments, marketing mix, the SWOT analysis and the procedure of its elaboration. In the application part, the thesis is focused on applying the theory on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní