Bc. Radek Laci

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing Communication Mix Selected Enterprise in Response to Changes in his Marketing mix
Anotace:
Ve své bakalářské práci s názvem Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu se zaměřuji na rakouskou firmu. Nemohu říci, jakou firmu ve své práci zmiňuji, neboť čerpám důvěrná a zákonem chráněná data přímo z marketingového oddělení, proto jsem firmu pojmenoval jako XY. V první části bakalářské práce se zabývám popisem Marketingového komunikačního …více
Abstract:
In my thesis, entitled Marketing communication mix selected enterprise in response to changes in his marketing mix. I focus on the Austrian company. I cannot say which company I mentioned in my work, because I draw confidential and legally protected data directly from the marketing department, that is why I named the company as XY. In the first part of this thesis deals with the description of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Mgr. Miloslava Kykalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní