Theses 

Kyberšikana na 2. stupni základních škol v Orlové – Bc. Romana BRYCHCYOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace

Bc. Romana BRYCHCYOVÁ

Bakalářská práce

Kyberšikana na 2. stupni základních škol v Orlové

CYBERBULLYING ON THE 2ND STAGE OF PRIMARY SCHOOLS IN ORLOVA

Anotace: Bakalářská práce popisuje sociálně patologický jev současné společnosti, kterým je kyberšikana. Hlavním cílem této práce je poukázat na kyberšikanu jako problém naší společnosti, a pokusit se zmapovat její výskyt na 2. Stupni Základních škol ve městě Orlová. Teoretická část vymezuje pojem šikana, její příčiny a následky, dále se zabývá kyberšikanou, jejími druhy a formami, poukazuje na druhy kyberagresorů, na jejich oběti a zaměřuje se na možné následky a prevenci kyberšikany. Praktická část práce je zaměřena na výskyt kyberšikany na 2. Stupni Základních škol ve městě Orlová. Výzkum se snaží o zmapování, zda se kyberšikany dopouštějí více dívky, či chlapci, zda je žákům tento pojem znám, co si pod tímto pojmem představují, a zda se s kyberšikanou osobně setkali. Praktická část je také zaměřena na prevenci kyberšikany.

Abstract: Bachelor thesis descibes socio-patological phenomen contemporary society which is cyberbullying. The main aim of the thesis is to show cyberbullying as a problem of our society and try to map its occurrence on the 2nd stage of Primary schools in Orlová. The teoretici part of the thesis defines the concept of bullying, its causes and consequences, also deals with cyberbullying, its types and formes, notes on species cyber aggressors, thein victims, focuses on the possible consequences and prevention of cyberbullying. The practical part of the thesis is focused on occurrence of cyberbullying on the 2nd stages of Primary schools in Orlová, research seeks to map whether cyberbullying commit more girl or boys, whether students know the therm of cyberbullying, what they mean by this term are and whether they personály met with cyberbullying. Practical part is also aimed at preventing cyberbullying.

Klíčová slova: šikana, kyberšikana, kyberagresor, oběť, prevence, příčiny, následky, formy, právní následky

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011
  • Zveřejnit od: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Marta Meconcelli

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19080 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

BRYCHCYOVÁ, Romana. Kyberšikana na 2. stupni základních škol v Orlové. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 7. 2019 09:06, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz