Theses 

Komunikační plán obchodní firmy Pavel Šoula "PAM" – Monika Würzová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Monika Würzová

Bakalářská práce

Komunikační plán obchodní firmy Pavel Šoula "PAM"

Communication Plan of the Trading Company Pavel Soula - "PAM"

Anotace: Tématem mé bakalářské práce bude komunikační plán obchodní firmy Pavel Šoula "PAM". Bakalářská práce bude obsahovat dvě části a to teoretickou a analytickou část. V teoretické části budou shromážděny poznatky z dostupné literatury a dat, které budou aplikovány na již zmiňované téma. V analytické části bude nejprve představena obchodní firma Pavel Šoula "PAM" společně s portfoliem firmy. Dále potom budou využity situační analýzy, které budou sloužit nejenom ke zlepšení povědomí o konkurenci, ale také ke zjištění silných a slabých stránek firmy, příležitostí a hrozeb, které ohrožují společnost. V bakalářské práci bude využita i výzkumná sonda, která bude sloužit ještě k přesnějšímu vypracování práce. Závěrem práce bude návrh komunikačního plánu obchodní firmy "PAM".

Abstract: Topic of bachelor´s thesis will be a communication plan of business company named Pavel Šoula "PAM". Bachelor thesis will contain two parts, theoretical and analytical. In theoretical part will be assemply pieces of knowledge from available literature and datas, which will be apply on mentioned theme. In analytical part will be first of all introduced business company named Pavel Šoula "PAM" together with firm portfolio. Afterthat will be used situational analyses, which these will be on service to improve awareness of competition and also to finding strength and weak sides of firm, opportunities and threats, which threatens business company. In bachelor´s thesis will be use also experimental well, which will serve to much more accurately proces the information of task. In conclusion will be proposal of communication plan for business company "PAM".

Klíčová slova: Komunikační plán, analýza, reklama, marketingová komunikace, podpora prodeje, osobní prodej

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Šnírer

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37150 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Würzová, Monika. Komunikační plán obchodní firmy Pavel Šoula "PAM". Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:05, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz