Ing. Pavla Staňková

Disertační práce

Příprava a vlastnosti chalkogenidových skel dotovaných ionty Pr\hindex{3+}

Preparation and properties of chalcogenide glasses doped with Pr\hindex{3+}
Anotace:
Prezentovaná disertační práce shrnuje výsledky studia skel systému Ga-Ge-Sb-Se dotovaných ionty Pr3+, jako materiálů s potenciálním využitím jejich luminiscence v infračervené oblasti spektra. Objemová skla byla připravena přímou syntézou z prvků v křemenných evakuovaných ampulích. Byly studovány hodnoty měrných hmotností, hodnoty charakteristických teplot (teplota skelné transformace, Tg, teplota …více
Abstract:
In this work, the Ga-Ge-Sb-Se glassy system doped with Pr3+ ions was studied as a perspective optical material with potential application of its luminescence infrared spectral region. The glassy properties samples synthesized by the melt-quenching technique from high-purity elements were obtained by quenching the ampoules with the melt in air. The density, characteristic temperatures of glass (temperatures …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Staňková, Pavla. Příprava a vlastnosti chalkogenidových skel dotovaných ionty Pr\hindex{3+}. Pardubice, 2010. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická