Bc. Monika Kučerová

Master's thesis

Podoba kopie v museích 2. poloviny 19. století

Visual Aspects of a Museum Copy in the Second Half of the 19th Century
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zabývá podobou kopie v národních museích 2. poloviny 19. století. V této době dominuje univerzálním muzeím kopie fragmentů architektury ve stejném měřítku jako originální dílo, zároveň je kladen důraz na přesnost a tzv. objektivitu kopie. S tím souvisí i otázka, zda odlitky opatřit patinou či nikoliv. Práce se zaměřuje na příčiny, proč jsou některé aspekty podoby kopií …viac
Abstract:
This thesis focuses on the collections of plaster casts in European national museums in the 2nd half of the 19th century. During this period, a new form of the plaster cast had been developed: a large cast of various (not necessarily Antique) architectural fragments, slightly colored. Moreover, the objectivity of casting technique is often emphasized in this period. A further focus is therefore on …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2019
  • Vedúci: doc. Mgr. Pavel Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ladislav Kesner, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta