Helena Palicová

Diplomová práce

Osobní a rodinné finance - finance vysokoškolského studenta

Personal and Family Finance - Finance of University Student
Anotace:
V diplomové práci Osobní a rodinné finance s podtitulem Finance vysokoškolského studenta je pojednáváno o cestě ke spokojenějšímu životu, a to prostřednictvím řízení osobních financí. Stejně jako je nutné řízení financí podniku, je nezbytné, aby si každý řídil své osobní finance. Je zde naznačeno, jak je vhodné své finance řešit, na co se zaměřit, navíc je to zde i prakticky předvedeno na příkladu …více
Abstract:
In this thesis, Personal and family finances, subtitled Finances of university student. It is discussed on the way to a happier life through management of personal finances. Just as it is necessary to control corporate finance, it is necessary everyone managed own personal finances. It is indicated as appropriate to tackle your finances,what to focus on, and it's practically demonstrated on the example …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Luboš Smrčka
  • Oponent: Jaroslav Schönfeld

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/47421