Bc. Hana Nedozrálová

Diplomová práce

Strukturní organizace domén lidské tyrosin hydroxylasy a její změny po vytvoření komplexu s 14-3-3 proteinem

Intra-domain organization within the human regulatory domain of tyrosine hydroxylase and in the complex with 14-3-3 protein
Anotace:
Tyrosin hydroxylása je enzym katalyzující hydroxylaci tyrosinu na L-DOPA. Tato reakce je krokem určujícím rychlost biosyntézy katecholaminních neurotransmiterů dopaminu, noradrenalinu a adrenalinu. Aktivita tyrosin hydroxylásy je regulována fosforylací serinů na flexibilním N-konci a tvorbou komplexu s 14-3-3 proteinem. Tyrosin hydroxylása je tetramer, přičemž každá podjednotka je tvořena katalytickou …více
Abstract:
Tyrosine hydroxylase is an enzyme catalyzing hydroxylation of tyrosine into L-DOPA. This reaction is a rate limiting step in biosynthesis of catecholamine neurotransmitters dopamine, noradrenaline and adrenaline. The activity of tyrosine hydroxylase is regulated by phosphorylation of serine residues on the flexible N-terminus and by formation of a complex with 14-3-3 protein. Tyrosine hydroxylase is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta