Magdaléna Pavlacká

Bakalářská práce

Náboženský cestovní ruch v regionech Moravy

Religious Tourism in Regions of Moravia
Anotace:
V této bakalářské práci je cílem seznámit, sumarizovat, analyzovat a zhodnotit náboženský cestovní ruch v regionech Moravy. Stanovit potenciál náboženského cestovního ruchu a předpoklady pro náboženský cestovní ruch. Práce se zabývá také současným stavem náboženského cestovního ruchu na Moravě, jeho objekty a atraktivitami. Hlavními objekty cestovního ruchu jsou poutní místa, kláštery a chrámy. Práce …více
Abstract:
The purpose of this thesis is an introduction, summarizing, analyzing, and evaluating of a pilgrimage tourism in the region of Moravia, et sequentes to determine the potential for a religious tourism and conditions for a religious tourism. The thesis deals with the current state of religious tourism in Moravia, its buildings and its attractions. The main object of tourism are pilgrimage, temples …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Arnošt Wahla
  • Oponent: Petr Dujka

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika cestovního ruchu