Bc. Petr Štursa

Bachelor's thesis

Vliv krystalinity kaolinitu na vysokoteplotní fázové transformace

Affect of kaolinite crystallinity on high-temperature phase transitions
Abstract:
Tato práce je zaměřena na studium krystalinity kaolinitu a její vliv na vysokoteplotní transformace v sérii kaolinit – mullit. V experimentální části bylo osm vzorků o různé krystalinitě studováno termickou analýzou (DSC/TG) a rentgenovou práškovou difrakcí (XRD) včetně vysokoteplotní (htXRD). Velikost krystalitů byla stanovena absolutními metodami pomocí Scherrerovy rovnice, Rietveldovy metody a relativní …more
Abstract:
This thesis is aimed to kaolinite crystallinity and its impact on high temperature transformations in kaolinite – mullite series. In the experimental part, eight samples with different crystallinity were studied by thermal analysis (DSC/TG) and by X – ray powder diffraction (XRD) including high temperature approach (htXRD). Size of crystallites was determined by absolute methods via Scherrer´s equation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2019
  • Supervisor: Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
  • Reader: doc.Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Geology / Geology

Theses on a related topic