Bc. Vlastimil Říha

Diplomová práce

Spolupráce Policie České republiky s mezinárodními policejními organizacemi

Cross-border cooperation of Police of the Czech Republic with international police organisations
Anotace:
V diplomové práci „Spolupráce Policie České republiky s mezinárodními policejními organizacemi“ se zabývám problematikou spolupráce Policie České republiky s mezinárodními policejními organizacemi.V teoretické části se seznamujeme s mezinárodními policejními organizacemi, jejich vznikem, historií a činností. Dále se zabývám výzkumem projektu COMPOSITE. Výzkumná část diplomové práce je zaměřena na zjištění …více
Abstract:
In the thesis „Cross-border cooperation of Police of the Czech Republic with international police organisations“ deals with the issue of cooperation between the Police of the Czech Republic with international police organizations.The theoretical part is familiar with international police organizations, their origins, history and activities. In addition to pursuing research project COMPOSITE. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Michal Vít, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií