Bc. Iveta Žákovská

Bachelor's thesis

Segmental and Suprasegmental Mistakes in Czech Speakers' English Pronunciation

Segmental and Suprasegmental Mistakes in Czech Speakers' English Pronunciation
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je na základě srovnání české a anglické výslovnosti jmenovat typické chyby ve výslovnosti angličtiny, kterých se dopouštějí čeští studenti. Práce dělí chyby ve výslovnosti na segmentální a suprasegmentální. Její praktická část zjišťuje, jak jsou tyto chyby vnímány rodilými i českými mluvčími angličtiny.
Abstract:
The aim of this thesis is to name typical mistakes in English pronunciation made by Czech speakers, based on the comparison of English and Czech pronunciation. The thesis divides mistakes into segmental and suprasegmental. Its practical section tries to find out how these mistakes are perceived by native speakers of English as well as by Czech speakers.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Tomková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ivana Králiková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta