Bc. Barbora Naništová

Bakalářská práce

Mapování problematických míst na cyklostezkách a cyklotrasách v Brně

Mapping of critical places on bike path and bike routes in Brno
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mapováním problematických míst na cyklotrasách a cyklostezkách v městě Brně. Cílem je zmapování konkrétních míst a zhodnocení jejich stavu z hlediska infrastruktury a bezpečnosti. Dílčím cílem této práce je navrhnutí změn a jejich možná realizace v terénu.
Abstract:
This bachelor´s thesis deals with mapping of critical places on bike routes and bike paths in Brno. The aim is to map specific places and evaluate their condition in terms of infrastructure and safety. A partial goal of this work is a suggestion of changes and their possible implementation in the field.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta