Bc. Amálie Stojanová

Bachelor's thesis

Majetek obcí a jeho vliv na podnikatelský sektor v obci

Property of Municipalities and its Influence on Business Sector of Municipality
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu způsobů využívání obecního majetku vybraných obcí, který tyto obce vyčleňují pro podporu a rozvoj podniků soukromého sektoru v obci. V práci je zpracována charakteristika majetku obcí, analýza struktury majetku a způsobů jeho využívání ve vybraném vzorku obcí. Práce hodnotí dopady využívání majetku obcí na podnikatelský sektor v obci a dopady podnikatelského …more
Abstract:
This work is focused on the analysis of the uses of municipal property selected municipalities that these villages are earmarked for the promotion and development of private sector enterprises in the village. The work is processed characterization and management of municipal property with him. There is evaluated by the tool support for the business sector in the community, analysis of the structure …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 8. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. Martin Sobotka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stojanová, Amálie. Majetek obcí a jeho vliv na podnikatelský sektor v obci. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní