Bc. Amálie Stojanová

Bachelor's thesis

Majetek obcí a jeho vliv na podnikatelský sektor v obci

Property of Municipalities and its Influence on Business Sector of Municipality
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu způsobů využívání obecního majetku vybraných obcí, který tyto obce vyčleňují pro podporu a rozvoj podniků soukromého sektoru v obci. V práci je zpracována charakteristika majetku obcí, analýza struktury majetku a způsobů jeho využívání ve vybraném vzorku obcí. Práce hodnotí dopady využívání majetku obcí na podnikatelský sektor v obci a dopady podnikatelského …viac
Abstract:
This work is focused on the analysis of the uses of municipal property selected municipalities that these villages are earmarked for the promotion and development of private sector enterprises in the village. The work is processed characterization and management of municipal property with him. There is evaluated by the tool support for the business sector in the community, analysis of the structure …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2013
  • Vedúci: Ing. Martin Sobotka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Stojanová, Amálie. Majetek obcí a jeho vliv na podnikatelský sektor v obci. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní