Ing. Štěpánka Freismuthová

Bakalářská práce

Finanční analýza pomocí poměrových ukazatelů

Financial Analysis using Financial Ratios
Anotace:
Cílem této práce je zhodnotit finanční zdraví podniku pomocí poměrových ukazatelů. Analýza je provedena v pětiletém období (2007-2011). Teoretická část se především zaměřuje na zdroje finanční analýzy a metody finanční analýzy, především metodu absolutních a metodu rozdílových ukazatelů. Praktická část obsahuje představení společnosti a konkrétní výpočty poměrových ukazatelů analyzovaného podniku. …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to assess the financial health by using financial ratios. The analysis is performed for five years (2007-2011). The theoretical part mainly focuses on the sources of the financial analysis and financial analysis methods, i.e. the absolute method and the method of financial ratios. The practical part contains a presentation of the company specific calculations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Ivana Turková, MBA
  • Oponent: Ing. Gabriela Dlasková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance