Theses 

Projekt marketingovej komunikacie v organizácii Kysucké pekárne, a. s. – Bc. Róbert MARIŇÁK

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economics and Management / Management and Marketing

Bc. Róbert MARIŇÁK

Master's thesis

Projekt marketingovej komunikacie v organizácii Kysucké pekárne, a. s.

Marketing Communication Project in the Organization Kysucké pekárne, a. s.

Abstract: Diplomová práce zpracována na téma "Projekt marketingové komunikace v organizaci Kysucké pekárne, a. s. "se zabývá problematikou komunikačního procesu organizace na-venek. Jedna se o velmi důležitou součást marketingového mixu společnosti. Práce je roz-dělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá charakteristi-kou pojmu komunikace, procesem a nástroji komunikace. Praktická v první části popisuje současný stav v organizaci, průzkum spokojenosti zákazníků se značkou a jejími produkty, analyzuje marketingové komunikační nástroje využívány organizaci. Analýza spokojenosti byla provedena pomocí dotazníkového šetření. Druhá část řeší projekt marketingové ko-munikace pro danou společnost. V závěru projektu jsou zhodnocena časová, nákladová a riziková stránka. Cílem práce je zjistit, popsat současný stav a navrhnout nová řešení a změny, které zvýší úroveň komunikace v dané firmě.

Abstract: The thesis elaborated on the topic ?Marketing Communication Project in the Organization Kysucké pekárne, a. s.? deals with the issue of communication process outside the organi-zation. This is a very important part of the marketing mix. The work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with characteristics of terms communication, process and communication tools. The practical part in its first part de-scribes the current state of the organization, customer satisfaction survey with brand and its products, and analyzes marketing communications tool used by the organization. The anal-ysis of satisfaction was based on questionnaire. The second part deals with marketing communication project for the given company. At the end of the project, time, cost and risk sides are evaluated. The aim of the work is to identify, describe the current situation and propose new solutions and changes that will increase the level of communication within the company.

Keywords: marketing, komunikace, komunikační proces, reklama, komunikační mix, nové trendy, Kysucké pekárne, a. s.

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2012
  • Accessible from:: 2. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=23959 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

MARIŇÁK, Róbert. Projekt marketingovej komunikacie v organizácii Kysucké pekárne, a. s.. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Other references 


Go to top | Current date and time: 20/4/2019 23:02, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz