Bc. David Zapletal

Diplomová práce

Internet a reklama

Internet and Advertising
Anotace:
Magisterská diplomová práce Internet a reklama je věnována reklamě na internetu. Práce je rozdělena 7 kapitol, úvod a závěr. První kapitola je zaměřena na reklamu obecně. Jde o úvod do problematiky reklamy. Druhá kapitola je věnována vývoji internetové reklamy. Ten je spjat s vývojem internetu, proto je část věnována právě tomuto médiu. Ve třetí kapitole jsou postupně popisovány jednotlivé formy internetové …více
Abstract:
The diploma thesis Internet and Advertising is dedicated to the topic of various means of advertising on the internet. The diploma thesis includes 7 chapters, plus the Introduction and the Conclusion. The first chapter deals with the phenomenon of advertising in general. The second chapter is dedicated to the development of internet advertising. The internet advertising has been seen as an area related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2006
  • Vedoucí: Pavel Krutil

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta