Bc. Lucie Střítecká

Diplomová práce

Les Technologies de l'information et de la communication et leur utilisation en classe du FLE

Information and communication technologies and their use in French lessons.
Abstract:
The aim of this thesis is to present possibilities of the use of Information and Communication Technologies in class and in language lessons, to point out the necessisity of the teacher´s orientation in the world of modern technologies and to inform the reader about new trends in this field. The theoretical part offres general information concerning ICT, however it is primarily focused on ICT in education …více
Abstract:
Cílem této práce je ukázat možnosti využívání informačních a komunikačních technologií ve vyučování a v hodinách jazyka, poukázat na nutnost orientace učitele ve světě moderních technologií a seznámit čtenáře se současnými trendy v této oblasti. Teoretická část nabízí obecné informace z oblasti ICT, ale především se zaměřuje na využití ICT ve školství. Praktická část ukazuje, jak využít informační …více
 
 
Jazyk práce: francouzština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Suquet, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta