Bc. Luděk Brůček

Diplomová práce

Právní úprava a realizace ochrany a bezpečnosti zdraví při práci s příklady z výrobních podnikatelských subjektů

The legal form and OSH management application with the examples from the manufacturing companies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti práce ve výrobním podniku a následnou podrobnou analýzou stávajícího systému BOZP ve společnosti ANTARES a.s. Teoretická část dokumentu zpracovává základní pojmy, definice, historický vývoj této oblasti, přehled kontrolních a regulujících organizací, souvisejících norem, platné legislativy a práva a povinnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance …více
Abstract:
This thesis deals with the issue of occupational safety in a factory, followed by the detailed analysis of the existing system of occupational health and safety in the company ANTARES a.s. The theoretical part of the document introduces basic concepts, definitions, historical development of the local market, the overview of supervisory and regulatory organizations, related standards and legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2014
  • Vedoucí: JUDr. František Laštovka
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní