Filip Matějka

Diplomová práce

Online marketing v prodeji sportovního oblečení

Online marketing in the sale of sportswear
Anotace:
Diplomová práce pojednává o tvorbě online marketingového plánu pro nově vznikající firmu. Popisuje výhody a nevýhody online marketingu a ukazuje, proč je online marketing neodmyslitelnou součástí dnešní reklamy. Hlavním přínosem teoretické části je navržení postupu tvorby a hlavních prvků online marketingového plánu pro nově vznikající start-up. Dalším důležitým přínosem teoretické části je zařazení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the creation of an online marketing plan for a newly emeging company. It describes the advantages and disadvantages of online marketing and shows why online marketing is an important part of today's advertising. The main benefit of the theoretical part is the design of the creation process and the main elements of the online marketing plan for the newly emerging start …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 10. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Sigmund
  • Oponent: Filip Zikmund

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/81235