Bc. Ilyas Gazimagomedov

Bakalářská práce

Inzertní systém postavený na frameworku Symfony 2

Advertising system developed using the Symfony 2 framework
Anotace:
Táto bakalářská práce popisuje vývoj inzertního systému na MVC frameworku Symfony2. Podrobně jsou popsané všechny části architektury MVC v rámci daného frameworku. Dále analyzujeme jednotlivé požadavky na inzertní systém a možnosti jejich realizace.
Abstract:
This thesis demonstrates the development of an advertising system using the Symfony2 framework. Parts of the MVC architecture of the project are described in detail. Furthermore, individual requirements and possible implementation are analyzed.
 

Klíčová slova

MVC Symfony2 PHP Web Inzerát
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Martin Pergel, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Ulrychová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Aplikovaná informatika