Bc. Denisa Pirklová

Master's thesis

Prevence a primární pomoc pro oběti CAN (child abuse and neglect) - Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Prevention and primary assistance to victims of CAN (child abuse and neglect) - Syndrome of tortured, abused and neglected child
Anotácia:
Diplomová práce pojednává o problematice syndromu CAN- syndromu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí na území České republiky. Shrnuje právní legislativu ČR a její vývoj, v rámci práv dětí a mladistvých. Analyzuje kroky tří vybraných neziskových organizací, Fondu ohrožených dětí, Dětského krizového centra a Nadace Naše dítě, v rámci prevence a pomoci obětem syndromu CAN, financování a sociálního …viac
Abstract:
The thesis discusses the issue of syndrome CAN-Child Abuse and neglect, in the Czech Republic. It summarizes the legal legislation of the Czech Republic and its development in the context of the rights of children and adolescents. Analyzes the approaches of three selected non-profit organizations, the Fund for Children, Children's Crisis Center and the Our Child Foundation, in the prevention and assistance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedúci: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Sloboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní