Bc. Jan Můčka

Bachelor's thesis

Vliv volebního systému na stranický systém Řecka mezi lety 1993 a 2015

The influence of the electoral system on the party system of Greece between 1993 and 2015
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem volebního systému na stranický systém Řecka od roku 1993 do roku 2015. V teoretické části popisuji účinky a proměnné poměrného volebního systému a klasifikaci stranických systémů podle Sartoriho. Následně se věnuji metodologii a podrobnému popisu řeckého volebního systému. V praktické části analyzuji jednotlivé volby v Řecku od roku 1993, abych v následujících …more
Abstract:
This bachelor thesis examines influence of the electoral system on the party system in Greece since 1993 to 2015. The theoretical part of this thesis describes the effects and variables of proportional electoral systems and classification of party systems by Sartori. Subsequently I devoted to methodology and detailed description of the Greek electoral system. The practical part of this thesis tries …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jakub Šedo, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tóth

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií