Sonia Vejnovič

Bachelor's thesis

Employee training in Hospitality Establishments

Employee training in Hospitality Establishments
Abstract:
Dnes, řízení lidských zdrojů a školení zaměstnanců je považováno jako jeden z klíčových faktorů k úspěchu v jakékoliv společnosti. Především v Hotelnictví, kde je to hlavně o službách a o vztahu hotelových zaměstnanců s hosty. Tato práce se zaměřuje na rozdílné detaily k přístupu práce lidských zdrojů a školení zaměstnanců. Autorka práce si vybrala tří pětihvězdičkové hotely, dva nezávislé pod stejným …more
Abstract:
Nowadays, the Human Resource Management and the employee training is regarded as one of the key factors of the success in any company. Especially in Hospitality industry, where it is all about a customer service and relation between hotel employees and their guests. This study discusses the different details of the approach to the human resources work and the employee training. The author has chosen …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Darina Svobodová
  • Reader: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze