Theses 

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System – Bc. Klára Žilková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Klára Žilková

Bachelor's thesis

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System

Teaching and Learning for Democratic Citizenship in Czech School System and a Comparison with Danish School System

Abstract: Cílem této bakalářské práce je analyzovat přístup a využívání demokratických principů v Dánském školství a porovnat to s přístupem a využíváním demokratických principů v Českém školství. Jako výstup tohoto srovnání jsou v práci uvedeny návrhy na možné vylepšení českého školství, aby bylo více demokratické. Práce se zabývá demokracií z pohledu tří různých perspektiv. Výzkum byl zrealizován v rámci studia národních kurikul těchto zemí a rozhovory s učiteli.

Abstract: The purpose of this bachelor thesis is to analyze the approach and usage of democratic principles in the Danish educational system and compare it with the approach and usage of democratic principles in the Czech educational system. As an outcome of this comparison are listed several proposals for improvement of education in Czech in order to be more democratic. Thesis deals with democracy from three different perspectives. The research was implemented within the study of national curricula of these countries and interviews with teachers.

Keywords: Demokracie, demokratické principy, spolupráce, participace, školství, Dánsko, Česká republika, kurikulum, vzdělávání Democracy, democratic principles, cooperation, participation, educational system, Denmark, Czech Republic, curriculum, education

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2015
  • Supervisor: M.A. Michael George

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Go to top | Current date and time: 16/2/2019 08:37, Week 7 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz