Bc. Melina Timaeva

Diplomová práce

Motivační nástroje a jejich vliv na pracovní výkon zaměstnanců v MSP

Motivational tools and their influence on employees' performance in SME
Anotace:
V diplomové práci je řešena problematika motivačních nástrojů v malých a středních podnicích situovaných v Rusku a České republice. Při zpracování vybraného tématu jsou shromažďovány a analyzovány dostupné informace o vybraných malých a středních podnicích a zároveň i o celkové situaci týkající se motivace a řízení lidí v Rusku a České republice. Na základě zhodnocení a analýzy získaných informací …více
Abstract:
The thesis is dealing with the issue of motivational tools in small and medium-sized enterprises. Research is investigating Russia and the Czech Republic and is aimed on employee motivation field. The selected topic is processed by collecting and analyzing available information on selected small and medium enterprises, and on the overall situation regarding motivation and people management in Russia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.
  • Oponent: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní