Bc. Dana Čípková

Master's thesis

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Volunteer Firefighters in Municipalities and their duties of Fire Protection and Population Protection
Abstract:
Abstrakt Požární ochranu u nás tradičně zajišťovaly hasičské jednotky dobrovolné a profesionální. Systém jednotek požární ochrany se měnil a vyvíjel až do současnosti, kdy plošně pokrývá území celé České republiky. Jeho páteř představují jednotky HZS krajů, které jsou při své činnosti významně doplňovány a podporovány jednotkami SDH obce. V roce 2000 byl vytvořen Integrovaný záchranný systém jako nástroj …more
Abstract:
Abstract The fire protection in The Czech Republic has always been provided by volunteer and professional units. The system of the units has been changing and developing until nowadays when the whole area of The Czech Republic is covered. The basis of the system is created by regional fire departments and significantly completed and supported by local volunteers. Local volunteer units became a basic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Ing. Jiří Jaroš
  • Reader: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta