Bc. Iveta Barteková

Diplomová práce

Vývojové tendencie a trendy v správaní hypotekárnych trhov a trhov s bývaním v období nízkych úrokových sadzieb v Českej republike a vybraných krajinách Európskej únie

Vývojové tendence a trendy v chování hypotéčních trhů a trhů s bydlením v období nízkých úrokových sazeb v České republice a vybraných zemích Evropské unie
Anotace:
Témou diplomové práce je zhodnocení vlivu velmi nízkých úrokových sazeb na trhu s nemovitostmi v České republice a Německu. První část je věnována transmisnímu mechanismu a literární rešerši. V druhé části jsou následně zkoumány dopady změn repo sadzby na hypoteční úvěry a další sazby hypotečního trhu (EURIBOR, PRIBOR). Srovnávan je také vývoj základních makroekonomických ukazatelů (HDP, nezaměstnanost …více
Abstract:
The theme of this diploma thesis is the evaluation of the impact of very low (near zero, in the case of the ECB negative) interest rates at the housing market in the Czech Republic and Germany. The first part focuses on the transmission mecha- nism and a research of relevant literature. The second part reviews the impact of the repo rate on the mortgage lending rates and other mortgage market rates …více
Abstract:
Témou diplomovej práce je zhodnotenie vplyvu veľmi nízkych (blížiacich sa nule, v prípade ECB záporných) úrokových sadzieb na trh s bývaním v Českej republike a v Nemecku. Prvá časť je zameraná na transmisný mechanizmus a literárnu rešerš. V druhej časti sú následne skúmané dopady zmeny repo sadzby na sadzby hypotekárnych úverov a ďalšie sadzby hypotekárneho trhu (EURIBOR …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a investiční management