Bc. Martina Brtnická

Diplomová práce

Marketingová strategie destinace cestovního ruchu

Marketing Strategy of a Tourism Destination
Anotace:
Cílem předložené diplomové práce je vytvoření marketingové strategie destinace cestovního ruchu Malta se zaměřením na zdrojový trh Česká republika. Práce je rozdělena na tři části: teoretickou, praktickou a projektovou. Teoretická část vychází z odborné literatury a definuje základní pojmy, které jsou následně využité v praktické části: cestovní ruch a jeho význam, turismus - výhody, nevýhody a udržitelnost …více
Abstract:
The aim of this thesis is to create a marketing strategy for a tourism destination - Malta, focusing on the source market the Czech Republic. The work is divided into three parts: theoretical, practical and the project. The theoretical part is based on expert literature and defines basic concepts which are used in the practical part: tourism and its importance, tourism advantages and disadvantages …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013
Zveřejnit od: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Brtnická, Martina. Marketingová strategie destinace cestovního ruchu. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace